ข่าวสาร
บุคลากร
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 256
 
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2560  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     พระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม2560 และสำนักเลขาธิการคณะนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
     ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ส่วนราชการ พิจารณาดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุกจึงได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่23ตุลาคม 2561ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 09.21 น. โดย คุณ เมธา ประทุม

ผู้เข้าชม 153 ท่าน