ข่าวสาร
บุคลากร
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
“โครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย” องค์
 
“โครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย” องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

“โครงการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย” องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

“ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธง ชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” คำกล่าวที่คนไทยทุกคน คุ้นเคยก่อนที่บทเพลงชาติจะเริ่มต้นขึ้น เป็นสิ่งย้ำเตือนใจให้ได้ตะหนักถึงความสำคัญของธงชาติและ เพลงชาติไทยในฐานะเป็นสัญลักษณ์ที่รวมใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียว และธงชาติไทยยังเป็นสิ่ง เตือนใจให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่ได้รักษาไว้ซึ่งแผ่นดินนี้เพื่อลูกหลานไทย องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดดุกจึงได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 08.40 น. โดย คุณ เมธา ประทุม

ผู้เข้าชม 122 ท่าน