ข่าวสาร
บุคลากร
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการวางแผนการใช้น้ำและการปลูก
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการวางแผนการใช้น้ำและการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง  
 

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการวางแผนการใช้น้ำและการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง
                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองบัวระเหว ว่าปัจจุบันได้เข้าสู่ฤดูแล้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำตามลำน้ำธรรมชาติในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณน้ำในลำน้ำชี มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลกระทบตามพื้นที่การเกษตร และโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในลำน้ำชี
         เพื่อเตรียมความพร้อม และวางแผนรองรับปัญหาเรื่องการใช้น้ำของเกษตรในลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำอื่นๆ จึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่วางแผนการปลูกพืช โดยให้พิจารณาจากน้ำต้นทุนเป็นหลัก และไม่ควรปลูกข้าวนาปรัง

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 15.07 น. โดย คุณ เมธา ประทุม

ผู้เข้าชม 89 ท่าน