ข่าวสาร
บุคลากร
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

GENERAL
เกี่ยวกับ

ABOUT US
บุคลากร

PERSONAL
ข่าวสาร

NEWS
จัดซื้อจัดจ้าง

PURCHASE
ติดต่อ อบต.

CONTACT US
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการกรอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย(ภายนอก)ของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก   7 พ.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   7 พ.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการวางแผนการใช้น้ำและการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง   26 พ.ย. 2561 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสถิติการร้องเรียนเรื่องทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561   26 พ.ย. 2561 187
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก ประจำปี พ.ศ.2561   26 พ.ย. 2561 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก   26 พ.ย. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารา่วนตำบลโสกปลาดุก   26 พ.ย. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตจำนงสุจริต ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   26 พ.ย. 2561 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการกรอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก   20 พ.ย. 2561 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑   20 พ.ย. 2561 74
  (1)     2      3